بدون شرح

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﺯﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺟﻴﺐ ﭘﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ؟

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺑﺎﻻ ﻭ طلا و جواهر ؟

ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ، ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ ...

«امنیت»

امنیت ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ...

ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎﻳﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ...

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ ...

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .

ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﺪ ...

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪنی ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺮﺯ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ...

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ...

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎیی ات دنبال کسه دیگری نمیگردی 

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺍﺻﻼ ﻫﺮ ﮐﺠﺎﯼ ﺷﻬﺮ ...

ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ می شود ...

 

ﺍﻳﻦ ﻫﺎ «ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ» ست ...

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 17:29
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123